Terapia dzieci z trudnościami w rozwoju

ADHD, autyzm, Zespół Aspergera, dysleksja, trudności w nauce, stres, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje rodzinne.

Konsultacje rodzinne skoncentrowane są wokół problemu doświadczanego przez rodzinę jako trudność wychowawcza lub rozwojowa dziecka. Razem z rodziną przyglądamy się problemowi i jego roli w kształtowaniu życia codziennego, budowania relacji. Skupiamy się na zrozumieniu dotychczas stosowanych w rodzinnym systemie strategiach oraz na wypracowaniu nowych technik rozwiązywania problemów i układania rodzinnej codzienności. Konsultacje prowadzone są przez dwóch terapeutów, którzy w zależności od potrzeb stosują różne techniki pracy. Spotkanie trwa 1,5 godziny.

Zapisy: tel. 783-305-138.