Terapia dzieci z trudnościami w rozwoju

ADHD, autyzm, Zespół Aspergera, dysleksja, trudności w nauce, stres, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy

Zajęcia grupowe dla dzieci z trudnościami w jedzeniu ( od 1 do 6 roku życia).

Zajęcia przeznaczony są dla dzieci z trudnościami w przyjmowaniu jedzenia;

- dla dzieci reagujących awersją na dotyk, fakturę, konsystencję, widok i zapach jedzenia;
- dla dzieci z bardzo ograniczonym repertuarem żywieniowym; - dla dzieci karmionych dojelitowo

CEL: I PRZEBIEG : Głównym celem jest „doświadczanie” jedzenia, stopniowe oswajanie dzieci z zapachem, wyglądem, strukturą, smakiem pokarmu. Dzieci mogą bawić się jedzeniem, mazać się lub karmić opiekunów; doświadczają jedzenią tak jak chcą, poprzez czucie, wąchanie, próbowanie, dotykanie . W trakcie pikniku dorośli są dla dziecka modelem - jedzą swój posiłek, siedząc tak, aby dziecko ich widziało. Nie zmuszamy dziecka, to ono daje wskazówki, że jest gotowe.

CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ I DŁUGOŚĆ JEDNEJ SESJI: 50-minutowe. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu przez trzy miesiące; po zakończonym cyklu zostanie wykonana ewaluacja;

WIELKOŚĆ GRUP: w sesji powinno brać udział 3-5 dzieci; grupa rozpocznie spotkania, jeśli zbierze się przynajmniej 3.dzieci; przy ustalonej już grupie zajęcia odbędą się nawet dla jednego obecnego dziecka;

ŻYWNOŚĆ: spotkania rozpoczną się przy jedzeniu akceptowanym lub znanym dziecku; zalecane są minimalne ilości jedzenia, ważna jest ich różnorodność; menu będzie ustalane na bieżąco między rodzicami i terapeutami;

KONTAKT: Ewa Przewłocka-Mołdawan tel. 510-348-546