Terapia dzieci z trudnościami w rozwoju

ADHD, autyzm, Zespół Aspergera, dysleksja, trudności w nauce, stres, zaburzenia emocjonalne, wady wymowy

Dziecko - instrukcja obsługi.

Bezpłatne warsztaty dla rodziców. 

1. Trudności ze spaniem i zasypianiem.

 • Jak pomóc dziecku usnąć. Metody usypiania.

 • Co robić aby dziecko dobrze spało, a czego nie robić.

 • Rytuały w sypialni dziecka.

   

2. Problemy w rozwoju seksualnym

 •  Jak przebiega rozwój psychoseksualny małego dziecka

 • Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności

 • Co może nas niepokoić w rozwoju psychoseksualnym naszego dziecka, np. masturbacja wczesnodziecięca, zabawa w dom.

 • Jak reagować na „dziwne” zachowania dzieci

 • Jak chronić dzieci przed nadużyciami na tle seksualnym

   

Prowadzący: mgr Krystyna Pawelec – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi.

Czas i miejsce spotkania: 16.05 2015, godz. 9.00.-13.30. Złote Przedszkole, ul. Małopolska 5.

Osoby chętne prosimy o kontakt - e mail: info@harmonia.wroclaw.pl lub tel.783-305-138 (Anna Mazurczyk-Peisert).