Konsultacje psychologiczne

Spotkania służące przyjrzeniu się zgłaszanej trudności i wspólnym poszukiwaniu najlepszej strategii poradzenia sobie z sytuacją. Konsultacja może być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii może też być pomocą w radzeniu sobie z pojawiającymi się kryzysami i trudnościami. Konsultacje trwają 55 min. 

Zakres konsultacji:
Pomoc dzieciom i rodzicom w pokonaniu trudności wychowawczych.
Wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie psychostymulacji.
Poradnictwo dla rodzin dzieci niepełnosprawnymi.
Wsparcie dla osób przewlekle chorych i ich rodzin, jak również z osób w żałobie.
Praca z rodziną w trakcie i po rozwodzie.
Poradnictwo dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
Poradnictwo dla rodziców dzieci z ADHD
Poradnictwo dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera.