Focusing partnerski

Focusing partnerski

Focusing partnerski to spotkania, w czasie których jedna osoba daje drugiej pół godziny swojej uwagi a następnie to samo dostaje od niej. 

Partner nie daje rad, nie ocenia, nie komentuje. Zazwyczaj jesteśmy w stanie wejść głębiej i dojść do bardziej twórczych rozwiązań, jeśli osoba słuchająca powstrzymuje się od dodawania własnych informacji. Ocenianie, rady i komentarze wyrażają osobę, która ich udziela, a nie osobę, która jest słuchana. Dlatego nie należy ani krytykować ani chwalić żadnych z rzeczy wyrażanych przez osobę wykonującą focusing. Partner daje po prostu pełną obecność i uwagę. Później zamieniamy się rolami.

Focusing partnerski nie jest wzajemną terapią – jest specyficzną relacją, w której możesz się czuć na tyle bezpiecznie, żeby być sobą. Nie opiera się on na jakichś wspólnych zainteresowaniach czy sympatii. Tak naprawdę nie opiera się na żadnej treści, a jedynie na wspólnym doświadczaniu pewnego rodzaju procesu. Tak więc dobry słuchacz to ktoś taki, kto potrafi zapewnić po prostu swoją obecność bez wtrącania swoich wspaniałych myśli, pomysłów, interpretacji, czy sugestii. Ktoś, kto potrafi powściągnąć swoją chęć, aby dawać wsparcie albo powiedzieć, co on zrobił bądź zrobiłby w podobnej sytuacji.

Źródło: http://focusing.com.pl

Kontakt dla osób zainteresowanych focusingiem partnerskim:

Anna Mazurczyk-Peisert amp@daruma.pl

No Results Found

The posts you requested could not be found. Try changing your module settings or create some new posts.