Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Co to jest Integracja Sensoryczna? Integracja sensoryczna jest kompleksową metodą terapeutyczną stosowaną w pracy z dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi i trudnościami w nauce. Integracja sensoryczna jest procesem polegającym na integracji i interpretacji przez...