Organ Prowadzący

Fundacja Na Rzecz Edukacji i Zdrowia Daruma

NIP: 894-30-38-055
KRS: 0000410391
REGON: 021822378

Adres

Bednarska 19/8
54-134 Wrocław

Telefon

783 305 138 (Anna Mazurczyk-Peisert)

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
(preferowany kontakt SMS-em):

Dariusz Kobos tel. 793-022-672
Małgorzata Eichler-Fałowska tel. 784-750-183