Psychoterapia par/rodzin

W trakcie psychoterapi pary/rodziny koncentrujemy wokół wspólnego problemu.Wspólna prac pozwala poznać wzajemne potrzeby w związku, usprawnia komunikację, pozwala , pomaga poszukać możliwej strategii poradzenia sobie z kryzysem. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz na dwa, trzy tygodnie. Pracę z parami/rodzinami opieramy na terapii systemowj.Terapią par/rodzin może prowadzić jeden lub dwoje psychoterapeutów. Sesja trwa 1,5 godz.  

Powody zgłoszenia się na terapię bywają bardzo różne, mogą dotyczyć takich obszarów jak:

  • adaptacja do nowej sytuacji życiowej (np. narodziny dziecka, choroba, utrata pracy)
  • utrwalony konflikt
  • trudności w pełnieniu ról rodzicielskich
  • trudności w wyrażaniu własnych potrzeb w związku
  • wybuchy złości u dzieci i nastolatków
  • żałoba po zmarłym członku rodziny

Terapia systemowa nazywana jest terapią rodzinna, ale z powodzeniem stosowana jest w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej oraz innych systemach problemowych. Stanowi pomoc dla człowieka, który ma problem w relacjach ze swoim otoczeniem. Terapeuta jako obiektywny obserwator zadaje pytania, które mają naprowadzić system na przyczyny występujących trudności i zmienić sposób widzenia świata. Terapia systemowa zaczyna się od nakreślenia genogramu obejmującego kilka pokoleń wstecz. Podczas sesji, które odbywają się co 2-4 tygodnie szuka się urazów, negatywnych wzorców zachowań przechodzących z pokolenia na pokolenie. Terapia systemowa pozwala na zrozumienie tych mechanizmów, uświadomienie sobie, jak dana osoba może funkcjonować w układach społecznych, jak może rozwiązywać konflikty i jak można nie dopuszczać do powstawania następnych toksycznych układów. Dzięki temu rozumieniu każdy może swoją energię kierować na budowanie relacji z rodziną,  partnerem i współpracownikami, a w rezultacie może osiągnąć szczęście i sukces zawodowy.