Psychoterapia indywidualna

W trakcie psychoterapi indywidualnej realizowane są cele ustalone wspólnie przez klienta i psychoterapeutę podczas konsultacji psychologicznych. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Sesja trwa 55 min.  

Powody zgłoszenia się na terapię bywają bardzo różne. Czasem trudno jest określić jakiej zmiany potrzebujemy. Czasem powody mieszczą się w którymś z wymienionych obszarów:

  • doświadczanie trudnych emocji ( lęku, złości, długotrwałego smutku i cierpienia )
  • powtarzające się trudności w relacjach z innymi ludźmi.
  • konflikty z bliskimi osobami
  • poczucie samotności
  • rozwijanie siebie i odkrywanie swojego potencjału
  • przeżywanie żałoby czy straty
  • stres, napięcie nerwowe
  • trudne doświadczenia z przeszłości
  • trudności w zaadaptowaniu się do nowych sytuacji