Psycholog dziecięcy

Pierwsze spotkanie to zazwyczaj spotkanie z rodzicami dotyczące rozwoju dziecka, sytuacji rodziny. Na kolejnym spotkaniu psycholog pracuje z dzieckiem. Po zebraniu informacji z wywiadu i obserwacji dziecka przedstawiana jest propozycja dalszego postępowania. Każde spotkanie trwa 55 min.

Obszary pomocy psychologicznej:

 • wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie psychostymulacji
 • zaburzenia odżywiania (np. ograniczony repertuar żywieniowy).
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • trudne zachowania, problemy w rozwoju m.in.: nadmierna ruchliwość, nerwowość; słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie, niezdarność; trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji; zachowania agresywne; wycofywanie się; nadmierna wrażliwość na bodźce (rozdrażnienie, płaczliwość); praca z dziećmi określanymi jako uparte i trudne.
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się
 • problemy psychologiczne/emocjonalne
 • zaburzenia lękowe , zaburzenia nastroju
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania
 • całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
 • praca z rodziną w trakcie i po rozwodzie
 • poradnictwo dla rodziców samotnie wychowujących dzieci
 • poradnictwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
 • poradnictwo dla rodzin dzieci niepełnosprawnymi