Konsultacje rodzinne

Terapeutyczne konsultacje rodzinne.

Wspólnymi siłami przyglądamy się problemowi doświadczanemu przez rodzinę jako trudność wychowawcza lub rozwojowa dziecka. Poszukamy odpowiedzi na pytanie jaka jest rola problemu w kształtowaniu życia codziennego, budowaniu relacji. Skupimy się na zrozumieniu dotychczas stosowanych w rodzinnym systemie strategiach oraz na wypracowaniu nowych technik rozwiązywania problemów i układania rodzinnej codzienności.
Konsultacje prowadzone są przez dwóch terapeutów ( Anna Mazurczyk-Peisert, Krystyna Pawelec ), którzy w zależności od potrzeb stosują różne techniki pracy.

Spotkanie jest bezpłatne, trwa 1,5 godziny.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wrocław.
Zapisy: tel. 783-305-138.

Rozwojowe konsultacje rodzinne.

“Nie dziecko jest problemem, ale problem jest problemem.” Dostosowujemy przebieg konsultacji do potrzeb i możliwości rodziny. W trakcie spotkania pracujemy z całą rodziną oraz osobno z rodzicami i dziećmi. Naszym celem jest zaangażowanie rodziny w szukanie takich rozwiązań , które budują relacje i zmniejszają istniejące bariery. W zależności od potrzeb korzystamy z podejścia systemowego w terapii rodzin, technik behawioralnych, często sięgamy do metod związanych z pracą z ciałem ( m.in. integracja sensoryczna, metoda Weroniki Sherborne, zabawa terapeutyczna, relaksacja i in.). Konsultacje prowadzone są przez psychoterapeutę( Anna Mazurczyk-Peisert) oraz socjologa ( Jakub Marszałek ).

Spotkanie jest bezpłatne, trwa 2,5 godziny.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wrocław.
Zapisy: tel. 783-305-138.

Tematyczne konsultacje rodzinne – “Jatka z niejadkiem”.

!,5 godzinne spotkanie prowadzone przez psychologa ( Krystyna Pawelec) i neurologopedę ( Ewa Przewłocka-Mołdawan)  poświęcone trudnościami w jedzeniu.

Spotkanie jest bezpłatne.

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Wrocław.

Zapisy: tel. 510 – 348 – 546