Jak rozpoznać zaburzenia integracji sensnorycznej ?

Nadmierna wrażliwość na bodźce

 • Rozdrażnienie, płaczliwość,
 • unikanie niektórych ubrań,
 • lęk podczas zwykłych zabaw ruchowych,
 • nadwrażliwość na ruch (choroba lokomocyjna),
 • unikanie zabaw związanych z brudzeniem rąk,
 • odruch wymiotny podczas spożywania niektórych pokarmów,
 • nietolerowanie hałasu.

Zbyt mała wrażliwość na bodźce

 • poszukiwanie intensywnych wrażeń (np. uderzanie ciałem o przedmioty, kręcenie się wokół własnej osi)
 • ignorowanie bólu
 • nieświadomość zmian pozycji ciała

Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej

 • nadmierna ruchliwość lub nerwowość
 • szybka męczliwość, powolne wykonywanie codziennych czynności np. odrabianie lekcji
 • znaczące zmiany poziomu aktywności
 • często się przewraca
 • nie podejmuje aktywności ruchowej

Trudności z koncentracją, impulsywność

 • trudności w uczeniu się z powodu kłopotów z koncentracją

Problemy z koordynacją

 • słaba równowaga, częste potykanie się, przewracanie
 • trudności z nauczeniem się nowej czynności wymagającej koordynacji ruchowej
 • problemy z rzucaniem, łapaniem, kopaniem

Opóźniony rozwój mowy, ruchowy

 • kłopoty ze ssaniem, jedzeniem
 • trudności w uczeniu się (np. brzydkie pismo, problemy z czytaniem, liczeniem „gubienie” liter podczas przepisywania z tablicy)

Słaba organizacja zachowania

 • Brak planowania przed wykonaniem jakiegoś zadania
 • trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji
 • zachowania agresywne
 • wycofywanie się

Niskie poczucie własnej wartości, trudności wychowawcze

 • Dzieci mogą być odbierane jako uparte i trudne
 • sprawia wrażenie “leniwego”, o wszystkim zapomina, ma niską motywację
 • pojawianie się zachowań agresywnych często z niezrozumiałych powodów.
 • jest nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża