Terapia psychologiczna

Psychologowie
Anna Mazurczyk-Peisert
tel. 783 305 138
 
 
Krystyna Pawelec
tel. 508 059 980
 
 

  Zakres konsultacji:

  • Pomoc dzieciom i rodzicom w pokonaniu trudności wychowawczych.
  • Wczesne wspomaganie rozwoju w zakresie psychostymulacji.
  • Poradnictwo dla rodzin dzieci niepełnosprawnymi.
  • Wsparcie dla osób przewlekle chorych i ich rodzin, jak również z osób w żałobie.
  • Praca z rodziną w trakcie i po rozwodzie.
  • Poradnictwo dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  • Poradnictwo dla rodzin zastępczych i adopcyjnych.
  • Poradnictwo dla dzieci z trudnościami w nauce.
  • Poradnictwo dla rodziców dzieci, mających problemy z wypróżnianiem się.

 

 


  Terapia systemowa

 

Terapia systemowa nazywana jest terapią rodzinna, ale z powodzeniem stosowana jest w terapii indywidualnej, par a także terapii grupowej oraz innych systemach problemowych. Stanowi pomoc dla człowieka, który ma problem w relacjach ze swoim otoczeniem. Terapeuta jako obiektywny obserwator zadaje pytania, które mają naprowadzić system na przyczyny występujących trudności i zmienić sposób widzenia świata. Terapia systemowa zaczyna się od nakreślenia genogramu obejmującego kilka pokoleń wstecz. Podczas sesji, które odbywają się co 2-4 tygodnie szuka się urazów, negatywnych wzorców zachowań przechodzących z pokolenia na pokolenie. Terapia systemowa pozwala na zrozumienie tych mechanizmów, uświadomienie sobie, jak dana osoba może funkcjonować w układach społecznych, jak może rozwiązywać konflikty i jak można nie dopuszczać do powstawania następnych toksycznych układów. Dzięki temu rozumieniu każdy może swoją energię kierować na budowanie relacji z rodziną,  partnerem i współpracownikami, a w rezultacie może osiągnąć szczęście i sukces zawodowy.

  Artykuły:

      Komunikacja z dziećmi – trudna rola rodzica
      KUP MI, MAMO! KUP MI TATO! O wpływie reklamy na dzieci