Oferta

Pomoc psychologiczna - psychoterapia

Pomoc psychologiczna

Psychoterapia indywidualna. Psychoterapia par/rodzin. Psycholog dziecięcy. Konsultacje psychologiczne. Konsultacje rodzinne.

Psychoterapia par/rodzin

Spotkania służące poznaniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań w bezpiecznej atmosferze. Zadaniem terapeuty jest pomoc w zdefiniowaniu trudności i obszarów rozwoju relacji, udzielania wsparcia każdej ze stron i relacji jako całości oraz zauważanie potencjału…

Konsultacje psychologiczne

Spotkania służące przyjrzeniu się zgłaszanej trudności i wspólnym poszukiwaniu najlepszej strategii poradzenia sobie z sytuacją. Konsultacja może być wstępem do rozpoczęcia psychoterapii może też być pomocą w radzeniu sobie z pojawiającymi się kryzysami i…

Psycholog dziecięcy.

W proces psychoterapii dzieci i młodzieży często włączeni są rodzice. Pierwsze spotkanie zwykle odbywa się z samymi rodzicami, zwłaszcza jeśli problem dotyczy małego dziecka. Kolejna wizyta to indywidualne spotkanie terapeuty z dzieckiem. Po rozpoznaniu…

Terapia dzieci z trudnościami w rozwoju

Konsultacje rodzinne

Konsultacje rodzinne skoncentrowane są wokół problemu doświadczanego przez rodzinę jako trudność wychowawcza lub rozwojowa dziecka. Razem z rodziną przyglądamy się problemowi i jego roli w kształtowaniu życia codziennego, budowania relacji. Skupiamy się…

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.

Diagnoza integracji sensorycznej przeprowadzana jest w trakcie trzech spotkań. Na pierwszym spotkaniu zostaje przeprowadzony wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka i jego trudności. Kolejne dwa spotkania poświęcone są obserwacji zachowania dziecka…

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna obejmuje wywiad oraz badanie funkcji językowych, m.in.rozumienia mowy, czytania, pisania, sprawności aparatu artykulacyjnego, funkcji słuchowych, poprawności wypowiedzi.

Fizjoterapeuta

Metoda PNF, Kinezjotaping.

Praca z Ciałem - masaże - rozwój osobisty.

Terapie dla dzieci

Integracja sensoryczna. Neurologopeda. Psycholog dziecięcy.

Praca z Ciałem.

Masaże. Relaksacja. Masaż na cztery ręce. PNF. Kinezjotaping.

Warsztaty edukacyjne

ADHD, Integracja sensoryczna

Psychoterapia indywidualna

Regularne spotkania mające na celu poprawę funkcjonowania. Pomagają poszerzać świadomość, zmieniać ocenę samego, szukać innych perspektyw rozumienia swojej sytuacji. Przynoszą ulgę w przeżywaniu trudnych emocji. Pomagają zrozumieć i zmienić dotychczasowe…

Masaże, relaksacja

Masaże pomagają zmniejszyć napięcia mięśniowo-powięziowe, poprawiają funkcje stawów, korygują postawę ciała. Usprawniają działanie organizmu, poprawiają funkcjonowanie umysłu. Uwalniają od ciężarów życia codziennego.

Masaż na cztery ręce

Masaż na cztery ręce to autorskie połączenie naszych doświadczeń i umiejętności zdobytych w wieloletniej pracy z ciałem. Masaż jest dla nas spotkaniem z drugim człowiekiem poprzez uważny, świadomy dotyk. To poszukiwanie i budowanie wspólnej przestrzeni,…

Warsztaty - zajęcia grupowe.